Nieuws

 • Gepubliceerd: 02 mei '12
  Datum:
  donderdag, 1 december, 2011 - 00:00 tot 23:45
  BES op PreNNE

  Naar goede gewoonte vaardigt de BES twee sprekers af voor dit evenement van Prebes. Zo wordt ergonomie zichtbaar gemaakt voor een breder netwerk van preventieadviseurs.

  Veiligheidsschoenen vragen een multidisciplinair aankoopbeleid - Griet De Preter
  Naast aspecten in verband met arbeidsveiligheid, is het aangeraden om bij de aankoop van veiligheidsschoenen rekening te houden met bijkomende criteria. Ergonomie speelt hierin een belangrijke rol. Bij de Vlaamse overheid werden specifieke vereisten opgenomen in het nieuwe bestek voor de aankoop van veiligheidsschoenen. De doelstelling is de huidige problemen, zoals pijnklachten en snelle slijtage van de schoenen, te voorkomen. De kenmerken die van belang zijn voor degelijke en comfortabele veiligheidsschoenen zullen besproken worden.
  Griet De Preter werkt voor de Vlaamse Overheid

  Ergonomie en gezondheidspromotie - Jan Seghers (KUL)
  De laatste jaren is er een groeiend bewustzijn voor de promotie van een gezonde leefstijl in de bedrijfssetting. Gezonde werknemers liggen namelijk aan de basis van een gezond bedrijf. Niettegenstaande elke werknemer een individuele verantwoordelijkheid draagt met betrekking tot zijn/haar gezondheidsgedrag, hebben werkgevers er belang bij om te investeren in gezondheidsbevordering. In dit seminarie wordt stilgestaan bij de wijze waarop bedrijven kunnen bijdragen aan de gezondheid van hun werknemers.

   

  Info en inschrijven via Prebes: link programma

 • Gepubliceerd: 30 apr '12
  Datum:
  donderdag, 20 september, 2012 - 00:00 tot 23:45
  Visite du centre Perex / Bezoek aan verkeerscentrum Perex

  Le Centre de gestion du trafic routier wallon (PEREX) dispose d’une salle de permanence qui en est le véritable centre névralgique. Différents types d’opérateurs (trafic et technique, Police de la route, téléphonistes de la radio) y sont présents et sont amenés à s’échanger de nombreuses informations avant de les diffuser aux équipes de terrain et aux usagers de la route. Après plus de dix ans de fonctionnement et de nombreuses évolutions techniques et organisationnelles, la salle de permanence doit être réaménagée. C’est dans ce cadre que s’insère une étude d’ergonomie de conception basée sur l’analyse de l’activité.

  Programme :
  9h00  : Exposé de présentation du Centre Perex par la Direction
  10h00 : visite du bâtiment et de la salle de permanence
  11h00 : exposés de l'alanyse ergonomique et de l'intervention psychosociale destinée à accroître la collaboration

  Het Waals verkeerscentrum (PEREX) beschikt over een permanentiezaal, die het echte zenuwcentrum vormt.Er zijn verschillende soorten operatoren (verkeer en techniek, wegpolitie, radio-operatoren) aanwezig die onderling tal van informatie moeten uitwisselen om ze vervolgens door te spelen aan de ploegen op het terrein en de weggebruikers.De zaal is al meer dan tien jaar in gebruik, onderging al tal van technische en organisatorische veranderingen en is nu aan reorganisatie toe.In dat kader loopt er een studie rond de ergonomie van het ontwerp op basis van activiteitsanalyse 

  Programma:

  9u00: Voorstelling van het centrum Perex door de Directie

  10u00: bezoek aan het gebouw en de permanentiezaal

  11u00: uiteenzetting van de ergonomische analyse en de psychosociale bijstand met het oog op het bevorderen van de samenwerking

 • Gepubliceerd: 30 apr '12
  Datum:
  vrijdag, 11 mei, 2012 - 08:45
  Visite de l'école supérieure IESCA / Bezoek aan de hogeschool IESCA

  Programme :
  8h45 : Accueil / café (Labo R40)
  9h00 : Présentation de l'unité de recherche FFH (Forme et Fonctionnement Humain)
            Frédéric Dierick, PhD et Nicolas Draye
            Mesure de la dextérité et de la préhension
            Carlyne Arnould, PhD
  10h15 : pause café
  10h30 : Analyse biomécanique de la manutention de bagages dans une soute d'avion (protocole expérimental et démos au labo H3)
              Frédéric Dierick, PhD et Mikael Scohier
              Analyse de la charge physique de travail par ergospirométrie
              Vincent Ligot
  12h30 : Restaurant
  14h00 : Réunion du bureau francophone de la BES (R40)  Op 11 mei organiseert de Franstalige vleugel van de BES een bedrijfsbezoek aan de hogeschool IESCA in Charleroi. De labo's kinesitherapie en ergonomie vormen het decor voor een aantal interessante sessies.

  Programma:
  8 u 45: Onthaal / koffie (labo R40)
  9 u 00: Voorstelling van de onderzoekseenheid Forme et Fonctionnement Humain  
                   Frédéric Dierick, PhD en Nicolas Draye
              Meten van behendigheid en het grijpen                
                  Carlyne Arnoud, PhD
  10 u 15: koffiepauze
  10 u 30: Biomechanica van de bagageverwerking in het laadruim van een vliegtuig
                   Frédéric Dierick, PhD en Mikael Scohier
               Analyse fysieke arbeidsbelasting aan de hand van ergospirometrie
                  Vincent Ligot
  12 u 30: Restaurant
  14 u 00:  Vergadering van de Franstalige sectie van het BES (R40)

 • Gepubliceerd: 03 apr '12
  Datum:
  donderdag, 11 oktober, 2012 - 00:00 tot 23:45
  Masterclass Licht en Verlichting voor Register ergonomen

  In het kader van goed onderhoud van de certificaten Eur.Erg. is de Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde bezig met het opzetten van een Masterclass Licht en Verlichting speciaal voor Register ergonomen en Arbeidshygiënisten.

  Onderwerpen die aan bod zullen komen:
  - basics van licht en verlichting
  - daglicht: mogelijk- en onmogelijkheden
  - lichtbronnen w.o. leds - lichtontwerpen
  - licht en gezondheid
  - licht en verlichtingsklachten en hoe ga je daarmee om

  De kosten voor deelname aan deze masterclass moeten nog nader worden bepaald, maar er wordt duidelijk rekening gehouden met de smalle beurs.

  Meer info: Paul.Settels@ing.nl

 • Gepubliceerd: 18 mrt '12
  Datum:
  dinsdag, 2 oktober, 2012 - 00:00 tot 23:45
  Workshop "Trillingen"

  De Belgische Ergonomievereniging organiseert een workshop rond trillingen. Joeri Luts van het Fonds van Beroepsziektes zal zijn ervaring en expertise delen over het meten van trillingen.

  De volgende topics worden uitgelegd en zelf in de praktijk geoefend:
  * Meten van globale lichaamstrillingen volgens ISO 2631
  * Trilling volgens één as of vectorsom van de drie assen
  * Meten van hand-armtrillingen

  Inschrijven: info@besweb.be

  Leden: gratis, niet-leden: 40 euro (of lid worden)
  Rekening: BE33 786-5876613-46

  Locatie: OCHA Antwerpen - Haven Antwerpen 410, Zomerweg 3
  Uur: 13 - 16u30

 • Gepubliceerd: 18 mrt '12
  Datum:
  zondag, 29 januari, 2012 - 00:00 tot dinsdag, 31 januari, 2012 - 23:45
  International Workshop SCK-CEN

  Het Belgisch Studiecentrum voor Kernenergie organiseert "The 1st International Workshop on Safety & Security Risk Assessment and Organisational Cultures". Naast verschillende topics over veiligheid staat ook "Human Factors" op het programma. Sprekers kunnen een abstract indienen tot 15 juni.

  Meer info: http://www.sckcen.be/nl/Evenementen/SSRAOC2012

Pagina's