BES, 3 doelen

  • Verspreiden van kennis en informatie
  • Aanmoedigen van onderzoek en opleiding
  • Communicatie en samenwerking