Bes, 3 ergonomische doelen

De Belgische Ergonomics Society is gericht om iedereen, die geïnteresseerd is in de ergonomie, bij elkaar te brengen. Het doel is om een multidisciplinair netwerk te creëren voor het uitwisselen van kennis en ervaring. De BES wil de toepassing van de beginselen van de ergonomie nationaal en internationaal promoten.

Dit gebeurt op drie manieren:

  • Verspreiden van kennis en informatie
  • Aanmoedigen van onderzoek
  • Communicatie en samenwerking

Activiteiten

De Belgische Ergonomievereniging, BES, organiseert jaarlijks een nationaal congres. Het nieuwe jaar wordt telkens geopend met een Nieuwjaarsontmoeting en afgerond met een bedrijfsbezoek.

Leden

Binnen de BES wordt een opdeling gemaakt in 3 soorten leden:
    * Aangesloten leden
    * Effectieve leden
    * Studenten