Over Bes
.

Doel

Memorandum BES 2019

De Belgische ergonomievereniging wil de toepassing van ergonomische principes in België bevorderen en deze voorstellen op nationaal en internationaal niveau. 

Dit gebeurt op drie manieren:

  • Verspreiden van kennis en informatie
  • Aanmoedigen van onderzoek
  • Communicatie en samenwerking

 

.

Structuur

De BES, Belgian Ergonomics Society, bestaat uit een Nederlandstalige en Franstalige afdeling. Elke afdeling organiseert autonoom haar activiteiten. Een nationale Raad van Bestuur overkoepelt en coördineert deze acties. Al de taken binnen deze v.z.w. worden draaiende gehouden door vrijwilligers.

Internationaal maakt de BES deel uit van de Federation of European Ergonomists (FEES) en van de International Ergonomics Association (IEA). De IEA telt ongeveer 15000 leden, verspreid over 34 landen in de wereld. De IEA geeft het tijdschrift "Ergonomics" uit en organiseert elke 3 jaar een World Congress on Ergonomics.

Om de statuten te downloaden

.
 

Links

 

Information

 

Verenigingen

 

Onderwijs

Opleidingen in België die kunnen leiden tot de titel van "preventieadviseur ergonomie":

Ergonomie Opleidingen Nederland 

Organisaties