Nieuws

 • Gepubliceerd: 21 aug '14
  Datum:
  maandag, 15 september, 2014 - 00:00 tot 23:45
  Infosessie "Quality of working life"

  Uit de verzuimcijfers van de laatste jaren blijkt dat de ondernemingen in België het ziekteverzuim nog niet onder controle krijgen. Verzuimcijfers zijn een goede graadmeter voor de totale conditie van een organisatie: verzuim is immers vooral een vorm van gedrag.

  De aanpak van verzuim beperkt zich in veel organisaties evenwel tot het reactief ingrijpen op de symptomen, terwijl verzuim een ijsbergfenomeen betreft. Om de productiviteit blijvend te verhogen, is het dus noodzakelijk om dieper in te gaan op de onderliggende oorzaken om zo een proactief en geïntegreerd beleid met gerichte acties op lange termijn tot stand te kunnen brengen.

  Preventie speelt niet alleen een grote rol in de aanpak van het sluimerende ziekteverzuim, maar ook in het terugdringen van arbeidsongevallen. De veiligheid en gezondheid van werknemers wordt medebepaald door hun eigen bewust en gestuurd gedrag.

  Graag nodigen we u uit voor een boeiende ontbijtsessie die u verdere inzichten in deze problematieken geeft.

  Datum

  15 september 2014 van 8 tot 10 uur

  Locatie

  SD Worx, Kennedypark 33a, 8500 Kortrijk

  Programma

  Tijdens deze ontbijtsessie slaan Bert Laurier, verzuimspecialist SD Worx, Peggy Clerick, veiligheidsspecialist Consultes en Nicole Vandeweghe, stress-, crisis- en bedrijfsconsulent ABZ de handen in elkaar om ervoor te zorgen dat uw organisatie op preventieve manier kan werken aan de veiligheid en gezondheid van uw medewerkers en organisatie.

  Meer info: abz@skynet.be

 • Gepubliceerd: 11 aug '14
  Datum:
  donderdag, 16 oktober, 2014 - 00:00 tot 23:45
  Aan de slag met fysieke arbeid

  Gezond, gemotiveerd en productief aan het werk blijven tot aan je pensioen. Hoe doe je dat bij fysiek belastend werk? Welke kennis en oplossingen zijn hiervoor beschikbaar en hoe kunnen werkgevers en werknemers dit in de praktijk brengen? Wat is er nodig om van fysiek belastend werk in de praktijk ook duurzaam werk te maken?

   Op donderdag 16 oktober 2014 vindt bij Sligro Food Group in Veghel tussen 13.30 en 18.00 uur de bijeenkomst ‘Aan de slag met fysieke arbeid: van zwaar naar duurzaam werk’ plaats, speciaal gericht op duurzame inzetbaarheid binnen fysiek belastend werk.

  De bijeenkomst is bedoeld voor bedrijven en organisaties uit verschillende sectoren die kennis over duurzame inzetbaarheid binnen fysiek belastend werk willen brengen en halen.

  Naast het plenaire gedeelte – geleid door Wouke van Scherrenburg –  wordt in twee interactieve workshoprondes ingegaan op de praktijk: het succesvol toepassen van maatregelen op de werkvloer en het delen van kennis en ervaringen. Ook is er aandacht voor de verschillende methodes die u zelf kunt toepassen om inzicht te geven in de fysieke belasting van uw medewerkers. Medewerking wordt verleend door bedrijven als Sligro Food Group enNissan Motor Parts Center. Daarnaast is er een informatiemarkt.

  U kunt zich kosteloos aanmelden voor de dag via deze link.

 • Gepubliceerd: 15 jul '14
  Datum:
  dinsdag, 23 september, 2014 - 00:00 tot 23:45
  PreNNE: Ergonomie in de zorg

  De BES (Belgian Ergonomics Society) vaardigt naar goede gewoonte twee sprekers af op de PreNNE. Dit is een netwerkevent van PreBes, de vereniging voor iedereen die bezig is met welzijn. Het centrale topic rond de sessies ergonomie is de zorgsector. 

  Risicoanalyse manueel verplaatsen van patiënten: de MAPO index
  Het manueel verplaatsen van patiënten in de zorgsector is belangrijke werkgebonden oorzaak van rugklachten. De MAPO methode brengt dit risico in kaart op afdelingsniveau met ook ook voor infrastructuur, ontwerp en opleiding. Een toepassing op twee woon-zorgcentra maakt de sterke en zwakke punten van de methode duidelijk. 

  Kris De Bruyn, Preventieadviseur, OCMW Antwerpen 

   

  Bepalen van maximum gewicht voor leensetten OK en sterilisatie, een multidisciplinaire samenwerking

  Als preventieadviseur heb je niet altijd een invloed op de aanlevering van goederen in je instelling/bedrijf. Maar wat als dit een oorzaak is van klachten? Goederen die te zwaar zijn, te groot in omvang, ... zorgen voor een ergonomische belasting.

  Tijdens deze praktijk case krijg je informatie hoe je als klant de leverancier kan beïnvloeden om goederen ergonomisch en veilig aan te leveren. Verschillende ziekenhuizen uit België werkten samen om een richtlijn te ontwikkelen voor de levering van leensetten CSA- OK. Tijdens deze sessie geven ze een korte feedback van de voorafgaande analyse en van hun werkwijze om de richtlijn uit te werken.

  Filip Buckens, Ergonoom Preventiedienst UZ Gent en bestuurslid Synap-Z
  Anja Everaert, Ergonoom, AZ Sint-Jan

  Meer info: www.prebes.be

 • Gepubliceerd: 15 jul '14
  Datum:
  donderdag, 6 november, 2014 - 00:00 tot 23:45
  Colloquium ergonomie

  Ergonomie is een discipline die de relatie tussen de mens en zijn omgeving tracht te optimaliseren. Het toepassen van ergonomische principes is onmisbaar bij het tot stand komen van een doeltreffend welzijnsbeleid.

  Het doel van deze studiedag is om niet-ergonomen kennis te laten maken met ergonomie: wat is ergonomie? Wath houdt een beleid rond ergonomie in? Wat is het wetgevend kader?

  Daarnaast worden er goede praktijken voorgesteld en krijgen de deelnemers de kans om vier workshops te volgen in kleinere groepen. Deze workshops tonen aan hoe veelzijdig ergonomie is: in alle werksituaties kan ergonomie een positieve rol spelen.

  Achtergrond en inschrijving

 • Gepubliceerd: 13 jul '14
  Datum:
  donderdag, 27 november, 2014 - 00:00 tot 23:45
  De KIM methode: theorie en praktijk uit eerste hand

  Op deze workshop komen de Duitse grondleggers van de KIM methode zelf aan het woord. Ulf Steinberg en André Klussman zullen enerzijds de ontwikkeling en validatie van de methode toelichten, anderzijds zullen de drie KIM methodes ook in praktijk toegepast worden. Een aanrader voor ergonomen, let wel, het aantal plaatsen is beperkt.

  Programma:

  - The history of KIM development from 1994 up to 2012: political background, EU-directive, needs and fears of the employers and employee associations, available publications, suitable methods
  - Concept for risk assessment, international scientific background, elaboration of KIM-structure
  -The KIM LCW: approach, pretesting, revision, validation, application, feedback of user
  - The KIM PP: approach, pretesting, revision, validation, application, feedback of user
  - The KIM MO approach, pretesting, revision, validation, application, feedback of user
  - Status quo und planned activities for further development

  Inschrijven: info@besweb.be

  Datum: 27/11/2014 van 9u tot 16u30
  Plaats: Leuven, Park Inn Hotel, Martelarenlaan 36, 3000 Leuven (achterkant station, parkeren onder station)
  Prijs: BES-leden: 100 euro, niet-leden: 200euro
  Rekening: BE16 7755 9267 5374 (Studiedag KIM Naam + Voornaam)

 • Gepubliceerd: 25 jun '14
  Consortium des associations en bien-être au travail

  Au niveau national, la BES fait partie depuis peu de CoBePrev, un consortium d’associations professionnelles de conseillers en prévention.

  Grâce à cette plateforme, la coopération entre les différentes disciplines sera renforcée afin de fournir de meilleurs conseils.

  CoBePrev a pour but de mieux défendre les points de vue des conseillers en prévention et occupe une position centrale au niveau de la communication envers les autorités et les partenaires sociaux.
   

  Veuillez trouver ci-dessous les associations professionnelles associées dans CoBePrev :

Pagina's