BES flash mai/mei 2007
Alle BES flash op onze website
Tous les BES flash sur notre site
http://www.besweb.be/fichiers_bes_flash/BESflash.htm

BES national
Volgende BES Raad van Bestuur vergadering op donderdag 21 juni
Prochaine réunion du conseil d'adminstration BES le jeudi 21 juin

Activiteiten en nieuws van de Nederlandstalige vleugel van de BES:
De nederlandstalige vleugel organiseert na de zomervakantie een bezoek aan het Huis van de Toekomst - Living Tomorrow. Het bezoek is vastgelegd voor 25 September in de namiddag.

Activité et nouvelles de la section francophone de la BES:
La date de la seconde visite du laboratoire éclairage Philips à Eindhoven est fixée au mardi 25 septembre. 15 personnes sont en attente (maximum est de 16). On est presque complet mais cette date pourrait ne pas convenir aux 15 pré-inscrits. Donc si certaines personnes souhaitent s'ajouter à la liste, merci de le préciser rapidement à Alain Piette par email (secretary@besweb.be).

Conferenties- Conférences
Competence 50+2007 in Gothenburg June 18-20, 2007. The purpose with this conference is to share knowledge on how European partnerships and organisations work to promote a longer working life for 50+. We will offer our participants an overall picture of the present development work and also plans for the future.
More information: http://www.livskompetens.com/conference_en.htm
and http://www.livskompetens.com/download/Schedule.pdf

IEA EQUID (EQUID = Ergonomics QUality In Design) workshop to be held in Berlin, Germany on June 1st, 2007. Additional information on the workshop can be found at the following website: http://www.awb.tu-berlin.de/veranstaltungen/equid.php. For more information on the workshop, please contact Lina Bonapace, the chair of the EQUID committee (bonapace@ergosolutions.it). And check the IEA website for additional information on EQUID: http://www.iea.cc/browse.php?contID=equid_committee
 
2nd Public Conference on MSD, ITUH, Brussels 9-10 Oct. 2007 (coordin. & info: R. Gauthy)
email: rgauthy@etui-rehs.org    http://hesa.etui-rehs.org

Rappel: First Forum on Effective Solutions for Managing Occupational Noise Risks, Lille (France), 3 - 5 july 2007, all the  information on http://www.noiseatwork.eu/

Rappel: SELF 2007: Saint Malo du 5 au 7 septembre 2007. Thème: Ergonomie des produits et services Plus d'info sur: http://www.ergonomie-self.org/

Publicaties - Publications
European social dialogue, framework Agreement on harassment and violence at work, 26 april 2007, http://www.besweb.be/fichiers_bes_flash/framework_agreement_harassment_violence.pdf

The Health and Safety Department of the European Trade Union Institute - Research, Education, Health and Safety (ETUI-REHS)
 Musculoskeletal disorders:
where we are, and where we could be
 Consultation of the European social partners 
 HESA Toolbox ,  Other documents ,  Useful links
in English: http://hesa.etui-rehs.org/uk/dossiers/dossier.asp?dos_pk=12
in French: http://hesa.etui-rehs.org/fr/dossiers/dossier.asp?dos_pk=12

Publiceren in het Tijdschrift voor Ergonomie
Het Tijdschrift voor Ergonomie (TvE) is een uitgave van de Nederlandse Vereniging voor Ergonomie (NVvE) en verschijnt zesmaal per jaar in een oplage van 1500 exemplaren. Met het TvE tracht de NVvE ergonomisch onderzoek te bevorderen en praktische toepassingen te stimuleren door relevante methoden, procedures en resultaten openbaar te maken. De doelgroep van het TvE wordt gevormd door alle Nederlandse en Belgische geïnteresseerden in de ergonomie of in één van haar deelgebieden.
Een interessante categorie is ‘Signaal uit de praktijk’ en bevat een korte beschrijving van gegevens of ideeën (maximum 1000 woorden) waarvan de inhoud relevant kan zijn voor de dagelijkse praktijk van de lezersgroep.
Voor studenten is er een bijzondere rubriek 'afgestudeerd'. In deze categorie worden verslagen van afstudeerprojecten opgenomen (maximaal 500 woorden).
Kortom, heb je zin om je goede praktijkvoorbeeld of de bevindingen van je afstudeerproject aan een breder publiek bekend te maken, neem dan voor verdere info contact op met Jan Seghers (Jan.Seghers@faber.kuleuven.be), BES-vertegenwoordiger in de redactie van het Tijdschrift voor Ergonomie. De specifieke richtlijnen voor auteurs zijn ook terug te vinden op http://ergonoom.merge.nl/TVE/nl/richtlijnen_voor_auteurs
Prof. Dr. Jan Seghers


Internetlinks - Liens internet
International Ergonomics Association, IEA: http://www.iea.cc/
Letters from the IEA president:
http://www.iea.cc/browse.php?contID=president_letter

Website with links and papers concerning ergonomics
http://www.workriteergo.com/ergonomics/articles.asp
http://www.ergonomics.com.au/pages/400_useful_info/720_useful_links.htm
http://www.ttl.fi/Internet/English/Information/Links/

Voor BES / Pour la BES
Johan Lowette, email: johan.lowette@colruyt.be
Alain Piette, email: secretary@besweb.be
Website / Site BES: http://www.besweb.be