De:                                   PIETTE Alain

Envoyé:                           lundi 27 juin 2011 08:30

Objet:                              BES flash juin - juni 2011

 

BES flash Juin/ Juni 2011   
Alle BES flash op onze website: http://www.besweb.be/nl/besflash

Tous les BES flash sur notre site: http://www.besweb.be/fr/besflash

 

BES national

Volgende BES Raad van Bestuur vergadering op september 2011
Prochaine réunion du conseil d'adminstration BES début septembre 2011

Commissie BREE (European Ergonomist,  http://www.besweb.be/nl/eurerg)
Mark Hautekiet is de nieuwe nationale vertegenwoordiger van de BREE commissie. Contacteren kan via: 
bree@besweb.be
Einddatum
voor het indienen van de dossiers voor EurErg is 15/9!.  Tijdig aan denken.

Commission BREE (Ergonomes européens, http://www.besweb.be/fr/eurerg)
Mark Hautekiet est le nouveau responsable de la commission BREE. Pour contacter la commission bree:
bree@besweb.be
Date de cloture pour introduire des dossiers EurErg 15/09. pensez-y

Activiteiten en nieuws van de Nederlandstalige vleugel van de BES:

Via LinkedIn kunnen jullie nog steeds aansluiten bij de BES groep.

 Eerstvolgende activiteiten :

- Studiedag "Kantoorergonomie" PVC Limburg 6 september

- PreNNE 20 september met 2 sprekers van BES : 

    * Ergonomische verbeteringsprojecten - Dirk Delaruelle

    * Taken op maat (T.O.K.) - Huget Desiron

- Bedrijfsbezoek en studiedag 20oktober – Brussel, BNP Paribas

- PreNNE 1 december - Oostende

 Opleiding ergonomie
In Vlaanderen leverentwee opleidingen het attest van "preventieadviseur ergonomie" af: AMS(Antwerpen) en HUB (Brussel). Beide opleidingen voldoen ook aan deopleidingscriteria van Europees Ergonoom.
 

De opleiding "Bedrijfsergonomie"aan de AMS vindt elke dinsdag plaats gedurende 1,5 jaar. Despecialisatiemodule ergonomie staat dit najaar vanaf 4 oktober gepland.Met een volledig vernieuwd programma wil de Antwerp Management Schoolconcrete aansluiting vinden met de praktijk en het werkveld van eenergonoom. Uitgangspunt blijft uiteraard het KB rond preventieadviseursergonomie van 2003. Naast de contactlessen maken de studenten ook eenprojectwerk en een eindwerk. Het totaalpakket levert daardoor eentoegang op tot de titel van Europees Ergonoom.
 

De Masteropleiding Milieu- en Preventiemanagementvan de HUB (Hogeschool Universiteit Brussel) is een voltijdsestudierichting, die loopt over vier jaar. De studenten worden opgeleidtot veelzijdige specialisten in veiligheid, ergonomie en milieu,gekruid met een managementachtergrond. Ergonomie komt vooral in hetderde jaar aan bod als verplicht onderdeel. Wie een projectwerk maaktop vlak van ergonomie, krijgt op het einde van de opleiding het attestvan preventieadviseur ergonomie. Om te voldoen aan deopleidingsvereisten van Eur Erg dient ook het eindwerk binnen deergonomie te gebeuren.

 
Workshop "Manueel hanteren van lasten" -  8 september

Stephan Tomlow zal deze workshop leiden rond twee concrete cases op de haven van Antwerpen. Interessant is dat de observaties en analyses op het werkterrein zelf kunnen plaatsvinden.  Achteraf worden de resultaten samen besproken. Het leslokaal biedt echter slechts ruimte voor 14 personen. Snel erbij zijn is de boodschap. Inschrijven kan door te mailen naar stephan.tomlow@medimar.be
 

Bedrijfsbezoek BNP Paribas 20/10

Ter gelegenheid van de Maand van de Ergonomie plant BES NL een bedrijfsbezoek aan BNP Paribas te Brussel. Daaraan zal dan ook een studiedag gekoppeld worden in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Ergonomie. Luc De Vriendt en Willy Bohets leggen de laatste hand aan het programma. De voormiddag zal geopend worden met een bedrijfsbezoek. De plaatsen hiervoor zijn echter beperkt. Daarna start de studiedag over kantoorergonomie aan de HUB (Hogeschool Universiteit Brussel). Hier kan iedereen aan deelnemen en dan sluiten ook de Nederlanders aan. In de namiddag staan twee Belgische en twee Nederlandse sprekers op het programma. Een definitief programma volgt snel.

Workshop "Ontwerpen voor de industrie" - 7 december

Mark Hautekiet is gevraagd om een workshop te leiden rond ontwerpenvoor de industrie. De datum is 7 december in de namiddag te Puurs,Rijksweg 9. Verdere informatie volgt nog.
 

PreNNE 20/9 Oostende Kursaal

De BES NL vaardigt twee sprekers af op de komende PreNNE:

* Ergonomischeverbeteringsprojecten - Dirk Delaruelle

* Takenop maat (T.O.K.) - Huget Desiron

 

Verslag workshop antropometrie

Met 25 inschrijvingen was de interesse voor deze workshop alvastgegarandeerd. Een casus van de inpak aan een productielijn diende als opener om het rekenen met tabellen en het inschatten van ruimtes op gangte brengen. Aan interactie heeft het zeker niet ontbroken...
 

Om antropometrie op een systematische wijze te gebruiken werd eenstappenplan voor het berekenen van werkhoogtes voorgesteld. Bij eenniet-verstelbare hoogte vormt de gemiddelde waarde het beste compromistussen de grote en kleine werknemer. Door consequent correcties voorhet soort werk, het gebruikte gereedschap, de hoogte van het materiaalen de schoenzool toe te passen, is het mogelijk dat iedereen in eenaanvaarde houding zal werken. Uitgangspunt daarbij is dat de grote medewerker niet lager dan vuisthoogte mag werken en de kleine collega niet hoger dan ellebooghoogte.
 

Ook de andere lichaamsmaten werden niet vergeten. Een kruiswoordraadsel moest de aanzet geven tot het berekenen van productmaten door het gepaste percentiel te kiezen. De tijd was krap, maar de algemene principes werden kort overlopen. De resultaten staan meer uitgebreid in de hand-outs van de presentatie (zie www.besweb.be).

Dat ontwerpers ook gedetailleerd gebruik maken van antropometriewerd aangetoond door twee studenten productontwikkeling van de ArtesisHogeschool. Ze stelden de antropometrische verificatie van hun eindwerkvoor, wat ze knap grafisch illustreerden. Tijdens de pauze werden we rondgeleid in het nieuwe bewegingslaboaan de KULeuven. Een Vicon camerasysteem voor houdingsanalyse met simultane registratie van EMG en zelfs krachtenanalyse op een loopbandvormden de basis van deze indrukwekkende uitrusting. De toepassingsmogelijkheden zijn legio, dus ook in de ergonomie...

Verslag van de PRENNE (Luc Devriendt)
Er was een goed gevulde zaal,belangstelling  >40p, geïnteresseerd publiek voor de "balie-ergonomie". Iedereen wordt in de praktijk wel eens geconfonteerd met loketten, heeft een breed gebruik; de uitdrukkelijke noodzaak van taakanalyse, normale werkhoogte en vermijden van langdurig staan werd sterk benadrukt.

Ook Christophe Maes gaf een mooie case over reïntegratie van een rugpatient, gedocumenteerd met EMG metingen aan de werkpost en in het revalidatiecentrum. Cijfers weerspiegelen de harde noodzaak van communicatie,coördinatie tussen behandelende geneesheer(en), bedrijsarts, preventiedienst ergo om tot een blijvende inzet en arbeidsrecuperatie van betrokkene op lange termijn te komen, zoniet dreigen verstrekte zorgen, therapie  nutteloos en demotiverend te zijn voor de herstelde werknemer, terwijl de werkgever amper op de hoogte is van de ernst of ergonomische zwakte van de omstandigheden.

Activité et nouvelles de la section francophone de la BES:

Avec la DG Humanisation du travail du SPF Emploi, la section francophone organisera une journée de sensibilisation à l'ergonomie le jeudi 8 décembre. Plus d'info en septembre.

 

Les prochaines réunions du bureau francophone sont fixées au:
- mardi 6 septembre 15h
- mardi 8 novembre 15h

 

Activités prévues en 2011 en cours d'organisation:
- Visite du laboratoire LUCID à Liège: Nathalie Cock
- Visite de l’entreprise TNT (de nuit) : Séverine Delneufcourt
- Visite de l’entreprise Eurocontrôle : Francis Cornillie
- Visite de l’école supérieure à Charleroi IESCA (labo et cours de kiné et d'ergonomie): Nicolas Draye

 

Les invitations à ces activités vous seront envoyées en temps utile par email

 

Bonnes vacances à tous

 

Nieuwe Conferenties- Nouvelles conférences

26 and 27 October in London: www.wep2011.org.uk
Dear IEA Affiliate
The Institute of Ergonomics & Human Factors is holding a new exhibition and conference called Workplace Ergonomics & Productivity 2011. This is the new 'must visit' event for professionals involved in workplace ergonomics, occupational health, HR, facilities management, and health & safety.
We would like to promote this exhibition to your members and contacts, please let me know how we can do this.
If you have an event that we can publicize for you, we would be happy to offer an exchange of services.
I look forward to hearing from you.
Kind Regards
Kia Horrocks Conference & Membership Administrator| Institute of Ergonomics & Human Factors
01509 234904 | k.horrocks@ergonomics.org.uk |
http://www.ergonomics.org.uk


Conferenties reeds aangekondigd - Conférences déjà annoncées  

 4th International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics and its affiliated conferences will be held at the Hilton Hotel San Francisco, California, on 21-25 July 2012:
Additional information can be found on our website: www.ahfe2012.org
Waldemar Karwowski, Conference Program Chair

Nouveaux séminaires SOBANE en 2011
Nieuwe workshop SOBANE in 2011
SOBANE -Déparis
    . en Fr: 22 novembre 2011
    . in Nl: 29 september 2011
SOBANE - Psychosocial 
    . en Fr: 28 septembre et 29 novembre 2011
    . in Nl: 22 september en 11oktober 2011

Plus d'info: Sophie Pistello, SPF Emploi,Travail et Concertation sociale, Direction générale Humanisation du travail
tél.:02 233 42 43 e-mail:sophie.pistello@emploi.belgique.be
Meer info: Nadia Corryn, FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, Algemene Directie Humanisering van de Arbeid,
tel:02/233 45 60 e-mail:nadia.corryn@werk.belgie.be

ErgoMach: Integrating Ergonomics in Machinery Design, 20 October 2011, Dusseldorf, Germany
Ergonomics and construction, ordering and using of Machinery
More information:
http://www.ergomach.eu/

IEA2012, Récife, Brazil, 12-16 February 2012
The homepage address is www.iea2012.org. The congress is organized on behalf of the International Ergonomics Association by the Congress Organizing Committee in collaboration with the Brazilian Ergonomics Association (ABERGO) and the Union of Latin-American Ergonomics Society (ULAERGO). The IEA is the world's forum for ergonomics, representing about 20,000 members from 50 different countries.
IEA 2012 Website Available Now!
We are pleased to announce the activation of the website for IEA2012
http://iea2012.org/.
Deadline for paper submission Deadline to submit abstract(s) 15 April 2011, Deadline for full paper(s) submission 31 August 2011
Deadline to submit poster(s) 30 June 2011
Deadline for Special Sessions, Symposia and Company case study 30 June 2011

The Belgian Nuclear Research Centre (SCKCEN) will organize the 1st International Workshop on Safety & Security Risk Assessment and Organisational Cultures (SSRAOC2012) (January 29-31, 2012, Antwerp)
For more information about these topics and the organization, please visit http://www.sckcen.be/nl/Evenementen/SSRAOC2012.

Publicaties - Publications 

INRS, 2011, Travail et lombalgie. Du facteur de risque au facteur de soin
Mal de dos, douleur, gêne, lourdeur, raideur, lumbago ou sciatique : autant de termes pour évoquer les lombalgies !
"Mal du siècle" au XXIè comme au XXè siècle, ce qualifiant, largement usurpé, fait pourtant régulièrement la une de nombreux médias. Est-ce un mal incontournable ? Peut-être. Mais d'une part les messages diffusés alourdissent exagérément les conséquences de ces douleurs et d'autre part les actions de prévention menées jusqu'à maintenant n'ont pas abouti à une baisse de la fréquence des lombalgies ni de la durée des arrêts de travail. Les formes chroniques, les plus invalidantes, auraient plutôt tendance à augmenter. Le discours des préventeurs doit évoluer.
Plus d'info
: http://www.inrs.fr/inrs-pub/inrs01.nsf/IntranetObject-accesParReference/INRS-FR/$FILE/fset.html

EU - Non-binding guide to good practice for implementing Directive 2006/25/EC "Artificial Optical Radiation"
Many workplaces contain artificial optical radiation sources and Directive 2006/25/EC lays down minimum health and safety requirements regarding exposure of workers to such sources. The European Commission non-binding guide to good practice for implementing Directive 2006/25/EC pinpoints applications posing minimal risk and provides guidance on others. It sets out an assessment methodology and outlines measures to reduce hazards and check for adverse health effects.
This publication is available in English at:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=148&langId=en&furtherPubs=yes
It will also soon be available in printed format in English, French and German and in electronic format in all other EU official languages.

Inspectiecampagne in carrosseriebedrijven http://www.beswic.be/nl/campaigns/chemicalcampaign/
Campagnebrochure
De inspectiecampagne wordt ondersteund met de beknopte brochure "Gevaarlijke stoffen: heb er aandacht voor, evalueer en bescherm" dat het SLIC ter beschikking heeft gesteld. Hierin wordt stilgestaan bij het feit dat werknemers in de autoherstelsector worden blootgesteld aan verschillende gevaarlijke stoffen (bijvoorbeeld: verf, lijm, solventen, motorolie, uitlaat- en andere gassen). Het is essentieel dat de risico’s die voortvloeien uit de blootstelling aan elke stof worden geëvalueerd, voorkomen en onder controle gehouden om gezondheidsproblemen te vermijden.
Raadpleeg de brochure Gevaarlijke stoffen: heb er aandacht voor, evalueer en bescherm (PDF – 8 pagina’s – 2,4 MB)

Campagne d’inspection dans les ateliers de carrosserie (novembre 2010): http://www.beswic.be/fr/campaigns/chemicalcampaign/
Brochure relative à la campagne
La campagne d'inspection sera soutenue par une brochure concise, intitulée «Substances dangereuses: soyez y attentifs, évaluez et protégez", que le SLIC a mise à disposition. Elle est fondée sur le fait que les travailleurs dans le secteur de la réparation automobile sont exposés à diverses substances dangereuses (par exemple les peintures, colles, solvants, huiles de moteur, gaz d'échappement et autres). Il est essentiel que les risques résultant de l'exposition à chaque substance soient évalués, prévenus et maintenus sous contrôle afin d'éviter les dommages pour la santé.
Consultez la brochure Substances dangereuses: soyez y attentif, évaluez et protégez (PDF – 8 pages – 2,57 MB).

IRSST 2011, Programme de formation participative en manutention manuelle - Fondements théoriques et approche proposée
Denis, Denys; Lortie, Monique; St-Vincent, Marie; Gonella, Maud; Plamondon, André; Delisle, Alain; Tardif, Jacques
Études et recherches / Rapport R-690, Montréal, IRSST, 2011, 172 pages. Téléchargement gratuit
Plus d'info: http://www.irsst.qc.ca/-publication-irsst-programme-formation-manutention-manuelle-fondements-theoriques-approche-proposee-r-690.html

INRS 2011, Éclairage LED, attention les yeux !
Un récent rapport de l'ANSES a montré les effets sur la santé des diodes électroluminescentes (LED) utilisées pour l'éclairage. L'INRS propose des recommandations pour limiter les risques professionnels liés à ces dispositifs.
Plus d'info: http://www.inrs.fr/inrs-pub/inrs01.nsf/IntranetObject-accesParReference/INRS-FR/$FILE/fset.html

Internetlinks - Liens internet 
International Ergonomics Association, IEA: http://www.iea.cc/
Letters from the IEA president: http://www.iea.cc/browse.php?contID=president_letter  

 

De site SOBANE werd opgenomen in de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg.
Het adres blijft hetzelfde, www.sobane.be, maar de structuur werd herbekeken om in de toekomst links te kunnen leggen met andere sites van de FOD en meer in het bijzonder met de reglementering die specifiek betrekking heeft op de risicodomeinen.

Le site SOBANE a été intégré au site du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale
L'adresse reste identique, www.sobane.be mais sa structure a été revue de manière à créer dans le futur des liens vers les autres sites du SPF et notamment vers la réglementation spécifique aux domaines de risques. 

 

Divers / Varia

Evaluatie gebruik en bruikbaarheid NIOSH tilmethodiek
Voor de beoordeling van handmatig tillen wordt in Nederland (en veel andere landen) de NIOSH methodiek gebruikt. Met deze methode kan op relatief snelle manier een schatting worden gemaakt van het maximaal acceptabele tilgewicht en het bijbehorende risico op gezondheidsklachten.
TNO inventariseert in opdracht van SZW het gebruik en de bruikbaarheid van deze methode. Om de ervaringen van experts in kaart te brengen, zoekt TNO mensen die de NIOSH methodiek geregeld tijdens hun werkzaamheden toepassen en bereid zijn een vragenlijst in te vullen.
Indien u geïnteresseerd bent, kunt u contact opnemen met Tim Bosch.
Tim.Bosch@TNO.nl

06 - 21 13 43 63. Mocht u zelf de methode niet gebruiken, maar kent u collega’s die dit wel doen en bereid zijn om mee te werken dan horen wij dat ook graag.

 

'nv gezond'

Met ‘nvgezond’ nemen het VIGeZ en zijn partners een pioniersrol op. Deze nieuwe methodiek geeft interbedrijfssamenwerking  een nieuw gezicht: gezonde werknemers in een gezonde KMO! Mis deze première niet. Wij verwachten u op 28 juni op het slotevent in Gent voor de voorstelling van de inspirerende toolbox en boeiende sofagesprekken met Evy Gruyaert.

 

Inschrijven kan via www.vigez.be.

 

Voor BES / Pour la BES
Johan Lowette, email: johan.lowette@colruyt.be
Alain Piette, email: president@besweb.be
Website / Site BES: http://www.besweb.be