BES flash  février/februari 2009
Alle BES flash op onze website /
Tous les BES flash sur notre site
http://www.besweb.be/fichiers_bes_flash/BESflash.htm

BES national

Volgende BES Raad van Bestuur vergadering op: dinsdag  28 april 2009 (te bevestigen)
Prochaine réunion du conseil d'adminstration BES: mardi  28 avril  2009 (à confirmer)

Onze nationale studiedag zal plaatsvinden op dinsdag 17 maart in de lokalen van de FOD arbeid en tewerkstelling  (Brussel, bij het Zuid-station)
Thema: Ergonomie op school
 . De zaal van de FOD beschikt over 130 plaatsen, maar het restraurant telt er slechts 80.
De uitnodiging is via email verstuurd en is nu beschikbaar op de website van BES http://www.besweb.be/fichiers_site_bes/agenda.htm.
Vergeet dus niet om deze datum reeds in uw agenda te noteren en snel te reageren op de uitnodiging.

Notre journée nationale 2009 aura lieu le mardi 17 mars dans les locaux du SPF Emploi Travail et Concertation sociale (Bruxelles, près gare du midi)
Le thème en sera l'ergonomie scolaire. La salle du SPF contient 130 places mais le restaurant à midi est limité à 80 places.
L'invitation a été envoyée par email et est disponible sur le site de la BES http://www.besweb.be/fichiers_site_bes/agenda.htm.
N'oublier  donc  pas de déjà inscrire cette date dans vos agendas  et de répondre rapidement à l'invitation.

Durant le salon SECURA (25 au 27 mars 2009), la BES organisera le jeudi 26 mars de 14h à 16h une conférence-atelier ayant pour but de rendre plus visible et de mieux définir  l'ergonomie aux personnes des entreprises. Titre de cette conférence: L'ergonomie: une réponse indispensable face aux risques émergents, comme par exemple les troubles musculosquelettiques, mais aussi face aux risques classiques présents dans vos entreprises….Cette conférence bilingue sera présentée par Veerle Hermans et Alain Piette
Plus d'info www.fairtec.com

Tijdens de SECURA vakbeurs (25 tot 27 maart 2009) zal de BES op donderdag 26 maart om 14u tot 16u (zaal 3210) een conferentie-workshop organiseren met de bedoeling ergonomie voor de personen van de ondernemingen zichtbaarder te maken en beter te definiëren. Titel van deze conferentie: een noodzakelijk antwoord bij de hedendaagse risico’s, zoals overbelastingsproblemen, maar ook voor de klassieke risico's aanwezig in uw onderneming… Deze tweetalige conferentie zal door Veerle Hermans en Alain Piette voorgesteld worden.
Meer info www.fairtec.com

Commissie BREE (European Ergonomist,  http://www.besweb.be/fichiers_bree/bree_nl.htm)
Commission BREE (Ergonomes européens, http://www.besweb.be/fichiers_bree/bree.htm)

Voortgezette opleiding, recyclage…: een koninklijk besluit in voorbereiding zou weldra van de preventieadviseurs, en dus ook aan de ergonomen, verwachten om 3 dagen per jaar een voortgezette opleiding, recyclage te volgen. De activiteiten die door de beroepsverenigingen, en dus door BES worden georganiseerd, zullen in aanmerking komen voor deze 3 dagen. Gezien hun drukke agenda’s is het niet altijd gemakkelijk voor de ergonomen om zich vrij te maken. Deze toekomstige verplichting kan een belangrijk argument zijn om in 2009 aan onze activiteiten deel te nemen.

Formation continuée, recyclage...: un arrêté royal en cours de préparation devrait bientôt demander aux conseillers en prévention, et donc aux ergonomes aussi, 3 journées par an en formation continuée, recylage.  Les activités organisées par les associations professionnels, et donc par la BES, pourront être prises en compte pour ces 3 journées. Vu les agendas des ergonomes il n'est pas toujours facile de se libérer. Cette future obligation peut être un argument important dans la décision de participer à nos activités dès 2009.

CALL FOR NOMINATIONS FOR 17TH IEA EXECUTIVE
Following the IEA Rules and IEA Operating Procedures, this letter calls for nominations for the three Executive Officers of the 17th Executive of the IEA. This would be for the period of 2009-2012. The three positions are: President,  Secretary General, Treasurer
http://www.iea.cc/

Activiteiten en nieuws van de Nederlandstalige vleugel van de BES: 
Volgende afspraken: 24/04/09 13u Elewijt

Oktober activiteit (maand van de ergonomie) : het voorstel om een bezoek aan BARCO te organiseren op 13/10/2009 is reeds aangekondigd in de BES flash. De contactpersoon bij BARCO (Malfait) heeft echter nog niet definitief toegezegd. Luc zorgt voor de opvolging.

Activité et nouvelles de la section francophone de la BES:
Une activité commune avec l'ARACT Lille est en cours de réflexion (à Bruxelles, 8 juin 2009 à confirmer).

Durant le salon BATIMOI (construction) du 17 au 19 avril, la BES francophone organisera une activité en collaboration avec le CNAC et la firme française MACC qui commercialise des inventions techniques dans le domaine de la construction. Ces inventions permmettent aux travailleurs de réaliser plus facilement certaines de leurs activités lourdes physiquement.
Une invitation vous sera très prochainement envoyée.
La firme MACC peut nous accueillir, probablement la journée du vendredi 17 avril:

  • Elle propose d'exposer quelques produits relatifs au thème de l'ergonomie,sur un stand commun avec le CNAC
  • Elle propose également, dans la journée l'organisation pour les ergonomes présents d'une présentation de l'entreprise MACC, de ses méthodes de travail et bien entendu de ses réalisations les plus en rapport avec la notion d'ergonomie (environ 1 heure)
  • Et enfin elle invitera ses collaborateurs commerciaux des régions concernées à nous rejoindre et propose d'organiser un petit apéritif afin de clôturer cette journée avec les personnes du CNAC et les ergonomes présents
En marge de cette activité, une conférence sur l'ergonomie à l'intention des entreprises de la construction sera organisée en collaboration avec le CNAC
 
Titre de la journée: L'ergonomie, une approche incontournable de la PREVENTION, Date: jeudi 4 juin 2009, Lieu: Salle Storck du SPF ETCS, Bruxelles (gare du midi), 135 places
Des contacts informels entre le bureau francophone de la BES et l'ARCOP (Association Royale des Conseillers en Prévention) ont abouti à une première réunion au sein du SPF le mercredi 18 février. Durant cette réunion, il a été décidé que la prochaine manifestation de l'ARCOP prévue le jeudi 4 juin aurait pour thème l'ergonomie, qu'elle se déroulerait dans les locaux du SPF et qu'elle serait organisée en collaboration avec la BES francophone. Il est à noté que des contacts similaires sont en cours entre le bureau de la BES néerlandophone et l'association néerlandophone des conseillers en prévention PreBES.
 
Prochaine réunion du bureau de la section Fr le 5 mars 2009 

Nieuwe Conferenties- Nouvelles conférences 

FLUPA - L’ERGONOMIE À LA PORTÉE DE TOUS - 11 MARS 2009 - LUXEMBOURG
Exceptionnellement gratuit et ouvert à tous
L’inscription reste obligatoire pour des raisons de logistique sur
http://www.flupa.eu/inscription
Lieu : Centre de Recherche Public Henri Tudor , 29, avenue John F. Kennedy , L-1855 Luxembourg-Kirchberg

Studiedag 14 mei 2009, Onder de top van de ijsberg: de secundaire schade
Bij het afhandelen van menselijke schade liggen vanzelfsprekend de medische zorgen voorop, zodat het menselijk leed kan hersteld worden. Naast deze primaire schadelast is er natuurlijk ook de zorg voor het opvangen van de bijkomende vragen van slachtoffers. De vraag naar hulpmiddelen, aanpassingen, aansluitende ingrepen en dergelijke komt in alle vormen van schadebeheer voor en vormt voor alle betrokken personen (slachtoffers, dossierbeheerders, artsen, advocaten,…) een veel minder gemakkelijk te overzien probleem. 
Meer info: http://www.act-desiron.be/studiedag-2009.htm

ACT Désiron werkt op dit ogenblik verder aan het programma. In een tweede berichtgeving in maart, ontvangt u het definitieve programma.
ACT Désiron hoopt u opnieuw te mogen verwelkomen op haar jaarlijkse studiedag!
Het ACT-Team, Huget Désiron, To Simons, Katrien Bruyninx, Evi Van Hofstraeten

Call for proposals Nationale dagen Arbeidsgeneeskunde, Betreft: herinnering oproep voor abstracts nationale dagen 2009
De Nationale Dagen worden dit jaar georganiseerd op 12 en 13 november in de zoo in Antwerpen. Het thema dit jaar is: Chemische, Fysische, Biologische en Psychische Oorzaken van Arbeidsgebonden Aandoeningen. Heb je een interessante casus of onderzoek? Laat het ons weten en stuur je abstract voor 1 maart 2009 naar info@bbvag.be. Geef aan of je abstract bedoeld is voor een mondelinge bijdrage of een posterpresentatie. Op basis van je voorkeur, kwaliteit en de inhoud van het abstract zal een wetenschappelijk comité bepalen of je bijdrage een mondelinge dan wel een posterpresentatie zal worden.
Enkele richtlijnen en tips voor het maken van een abstract:
- kies een korte titel die duidelijk de aard van onderzoek aangeeft;
- de abstracts hebben bij voorkeur volgende structuur :
- doel van de studie;
- materialen en methoden;
- resultaten;
- conclusies;
- maximaal 500 woorden;
- je mag afkortingen gebruiken, maar gelieve ze duidelijk te definiëren.
Hoe kan je een abstract indienen? - via mail naar
info@bbvag.be; - in het Nederlands, Frans of Engels; - deadline: 1 maart 2009.
We kijken ernaar uit om je abstract te ontvangen! Het wetenschappelijk comité, Guy Vogt, Claude Mahau, Lode Godderis, Fiorella Brusco

Conferenties reeds aangekondigd Conférences déjà annoncées 

Nouveaux séminaires SOBANE en 2009:
Plus d'info: http://www.sobane.be/liens_fr_sobane.html#agenda
Meer info: http://www.sobane.be/liens_nl_sobane.html#agenda

-
Ateliers/workshop SOBANE - Déparis
    . en Fr: jeudi 12 mars 09, mardi 26 mai 09, jeudi 29 octobre 09
    . in Nl: 31 maart, 14 mei, 27 oktober 2009
- SOBANE - Présentation de la nouvelle brochure SOBANE relatives aux aspects psychosociaux et pratique de la méthode d'Obervation:
    . en Fr: mardi 21 avril 09, jeudi 11 juin 09, jeudi 19 nov 09
    . in Nl: 11 juni

8 au 10 juin, Paris - Séminaire Paris 1 "Risques psysociaux : quelle réalité, quels enjeux pour le travail ?"
Renseignements : Sylvette Mauro (01 44 07 87 94 -
sylvette.mauro@univ.paris1.fr - cepergo@univ.paris1.fr)

COLLOQUE INTERNATIONAL - TRAVAIL, IDENTITÉS, MÉTIER : QUELLES MÉTAMORPHOSES ? - 23-25 JUIN 2009 - PARIS
Plus d'informations :
http://www.ergonomie-self.org/media/media35449.pdf

CONGRES ANNUEL DE L'ASSOCIATION CANADIENNE D'ERGONOMIE - 15-17 SEPTEMBRE 2009 - QUÉBEC
Consulter l'appel à communications :
http://www.ergonomie-self.org/media/media35444.pdf

2010 AHFE International 3rd International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics (AHFE) Miami, Florida USA, 19-22 July 2010
Call for participation. More info:
www.AHFE2010.org

CONGRES SELF 2009 - APPEL A COMMUNICATIONS 
Les organisateurs du 44ème congrès de la SELF sur le thème « ergonomie et organisation du travail » qui aura lieu à Toulouse le 22, 23, 24 septembre 2009 ont le plaisir de vous informer que l'appel à communication est maintenant en ligne sur le site du congrès
http://www.self2009.org. 
Plus d'informations :
http://www.ergonomie-self.org/media/media34557.pdf

Journée pré-congrès SELF, 21 septembre 2009, Toulouse. Où en est l'ergonomie dans le monde du travail enseignant?, responsable de la journée: Nicole Delvolvé, Iufm Midi-Pyrénées

EPIQUE 2009, appel à communications, Cinquième Colloque de Psychologie Ergonomique, Nice, 28-30 septembre 2009 
Plus d'info sur: http://epique2009.sfpsy.org/

IOHA 2010 – Italy, 28th September – 2nd October: The 8th International Scientific Conference – International Hygiene Association will be in Rome, Italy from 28th September – 2nd October, 2010. More info: www.ioha2010.org

Call for Abstracts 2009 International Symposium on Adapted Physical Activity: The city of Gävle, Sweden, will host the 2009 International Symposium on Adapted Physical Activity (ISAPA) on the theme "APA for Health, Participation, Accessibility and Performance" from 23 to 27 June 2009.
More info: http://www.paralympic.org/release/Main_Sections_Menu/News/Current_Affairs/2008_10_27_a.html

GRANDE JOURNEE SSST, 7 mai 2009, Namur, Moulins de Beez, « Impacts du travail de nuit et des horaires atypiques »
Organisation : SSST en partenariat avec la Belgian Ergonomics Society (B.E.S.) et en collaboration avec la Belgian Association for the Study of Sleep (BASS)
Avec le soutien du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale
Inscription via le site
www.ssstr.be :Membres SSST ou BES : 35€, Non-membres : 80€, À verser sur le compte 310-0229466-50….

ICEE 2009: The 2009 International Conference on Environmental Ergonomics will be from August 2 through August 7 in Boston, Massachusetts, USA.  The meeting will be held at the Westin Copley IEA 2009 , Pékin: Announcement:  www.iea2009.org.

Vakbeurs SECURA 2009: 25 - 26 - 27 maart 2009: meer info: www.fairtec.com
Salon SECURA 2009: 25 27 mars 2009: plus d'info www.fairtec.com

4th conférence internationale sur les risques liés à l'exposition aux vibrations transmises au corps entier, 2 au 4 juin 2009, Montréal, Canada
Première annonce sur 
www.irsst.qc.ca/fr/accueil-vibrations-2009.html

Publicaties - Publications  

An HSE Research Report has been published on Monday 5 January 2009 based on the findings of a collaborative project at East Midlands Airport.
View Risks to airport workers from loading baggage press release
The research project explores the health risks associated with manual loading of bags into the holds of narrow bodied aircraft. The report also examines the effectiveness of new technology, Extending Belt Loaders (EBL), and provides an update on previous research and studies.
The research was a collaborative project carried out with the co-operation of the airport, airlines, ground handlers, manufacturers of ground support equipment and workers’ representatives, with the aim of improving understanding of the risks and developing agreement on good practice.
More information http://www.hse.gov.uk/press/2009/e09076.htm

Direction des communications - IRSST (Canada) Maux de dos - Évaluation de la spécificité de différents exercices d'endurance des muscles para-vertébraux
Les évidences scientifiques actuelles démontrent clairement qu’un entraînement intensif des muscles du dos permet de diminuer les symptômes de douleur et les incapacités dues aux lombalgies chroniques. Il apparaît que des exercices permettant de diminuer la grande fatigabilité des muscles du dos sont une des pistes les plus probables.
Les résultats du présent projet de recherche permettent de faire la recommandation de deux modalités d’exercice réalisées à l’aide d’appareils qui existent sur le marché. Ces deux modalités ont le potentiel de fatiguer plus spécifiquement les muscles spinaux comparativement aux muscles extenseurs de la hanche, ce qui devrait créer une plus grande surcharge sur ces muscles, créer des changements physiologiques plus rapides et plus importants pour améliorer leur endurance et ultimement, diminuer les symptômes de douleur et permettre un effet protecteur contre d’éventuelles récidives.
Pour télécharge le document : http://www.irsst.qc.ca/files/documents/PubIRSST/R-596.pdf

Internetlinks - Liens internet

International Ergonomics Association, IEA: http://www.iea.cc/
Letters from the IEA president: http://www.iea.cc/browse.php?contID=president_letter 
 

Le mal de dos- une émission spéciale de la télévision Suisse Romande disponible sur le WEB
http://www.tsr.ch/tsr/index.html?siteSect=500000&bcid=650221#vid=10348102

 
Divers / Varia

Voor BES / Pour la BES
Johan Lowette, email: johan.lowette@colruyt.be
Alain Piette, email: president@besweb.be
Website / Site BES:
http://www.besweb.be