BES flash  avril/april 2009
Alle BES flash op onze website /
Tous les BES flash sur notre site
http://www.besweb.be/fichiers_bes_flash/BESflash.htm

BES national

Als opvolging van SECURA (25 tot 27 maart) waar de BES een hoorzitting georganiseerd had om de ergonomie meer zichtbaar en beter gekend te maken bij de ondernemingen volgt er een uitreksel uit een email van Belga Media Support : SECURA heeft aangetoond dat veiligheid en bescherming alle ondermeningen aanbelangt : ter gelegenheid van het laatste SECURA-salon in Brussel was het opvallend te constateren dat meer en meer ondernemingen zich interesseren voor het Welzijn, veiligheid en bescherming op het werk.  De organisatoren kunnen tevreden zijn van deze 7de editie.  Niet minder dan 7029 deelnemers zakten af naar de Brusselse Expo voor het grootste Belgische salon rond Veiligheid en beveiliging op het werk.  Opmerkelijk was ook dat een uitzonderlijk hoog aantal (742 bezoekers) deelnam aan een van de voordrachten die georganiseerd werden op dit salon.  Binnen het kader van de veiligheid was het voornamelijk de ergonomie die veel aandacht wegkaapte.  Meerdere ondernemingen worden zich bewust van het feit dat het optimaliseren van de werkomgeving en arbeidsomstandigheden kunnen bijdragen aan een hogere productiviteit, een vermindering van het abscenteïsme en een verlaging van het ongevallencijfer.
Meer info op 
http://www.secura-expo.be  

Suite du salon SECURA (25 au 27 mars 2009) où  la BES a organisé le jeudi 26 mars une conférence-atelier ayant pour but de rendre plus visible et de mieux définir  l'ergonomie aux personnes des entreprises.
Extrait d'un email adressé par Belga Media Support - Alerte e-mail:
Le salon Secura montre que la sécurité et la protection concernent toutes les entreprises:  Lors du dernier salon Secura, qui s’est tenu à Bruxelles, il a été frappant de constater que de plus en plus d’entreprises s’intéressent davantage à la sécurité, à la protection et au bien-être au travail de leur personnel. Les organisateurs du salon Secura peuvent dès lors être satisfaits de cette 7e édition. Pas moins de 7029 personnes se sont rendues à Brussels Expo fin mars afin de visiter le plus grand salon belge sur le thème de « safety & security at work ». Il est à noter qu’un nombre exceptionnellement élevé de 742 visiteurs a également assisté à l’une des conférences données dans le cadre du salon. Dans la partie « safety », c’est principalement l’ergonomie qui a fait l’objet d’une très grande attention. De très nombreuses entreprises commencent à prendre conscience du fait que l’optimisation de l’environnement et des conditions de travail pour le personnel peut contribuer à une augmentation de la productivité, à une réduction de l’absentéisme pour cause de maladie et à une diminution des accidents
.
Plus d'info sur
http://www.secura-expo.be

Volgende BES Raad van Bestuur vergadering op: dinsdag  28 april 2009
Prochaine réunion du conseil d'adminstration BES: mardi  28 avril  2009

Commissie BREE (European Ergonomist,  http://www.besweb.be/fichiers_bree/bree_nl.htm)
Commission BREE (Ergonomes européens, http://www.besweb.be/fichiers_bree/bree.htm)

Activiteiten en nieuws van de Nederlandstalige vleugel van de BES: 
Oktober activiteit (maand van de ergonomie) : Er wordt een bezoek voorzien bij BArco.  Moet ecther nog definitief bevestigd worden. Info in een volgende Flash. 

TIJDSCHRIFT voor ERGONOMIE : vraagt naar publicaties :   Als iemand iets kwijt wil over een onderzoek, uit de praktijk, of over een boek, stuur een artikel in.  De afspraken en richtlijnen voor auteurs staan op
www.ergonoom.nl

PRS ERGONOMIE PRIJS : (Pieter Rookmaaker Stichting) : De PRS ergonomieprijs is een 3-jaarlijkse prijs voor opvallende, waardevolle toepassingen van ergonomie.  Dit keer zal de prijs speciaal gericht zijn op praktische toepassingen waar 'fun' en 'functie' succesvol samenkomen.  Dat wil zeggen: de toepassing is functioneel in orde, en bovendien leuk en plezierig om mee om te gaan.
De prijs heeft een waarde van 2500€  De inzendingen moeten uiterlijk op 23 sep^tember 2009 binnen zijn.  De uitreiking is voor pktober.  (tijdens de europese maand van de ergonomie !)   zie
www.PRSergonomieprijs.nl

Activité et nouvelles de la section francophone de la BES:
Plusieurs activités prévues:

Jeudi 4 juin 2009: L'ergonomie, une approche incontournable de la PREVENTION, Date: jeudi 4 juin 2009, Lieu: Salle Storck du SPF ETCS, Bruxelles (gare du midi), 135 places
L'invitation a été envoyée à tous les membres par email
Lundi 8 juin 2009: Séminaire BES/ARACT Lille-Nord Pas de Calais/CES - Partage d’expérience, lieu: Salle Masereel du SPF ETCS, Bruxelles (gare du midi),
Thème : L’action syndicale : quels sont les enjeux actuels de la formation en santé au travail des délégués CPPT (Belgique)/ CHSCT (France) ?
Contexte : Situation économique dégradée et position des organisations syndicales dans ce cadre, enjeux importants. Le but du séminaire est de mettre en évidence en quoi la formation à la santé au travail des délégués en anté/sécurité permet :
- premièrement, d’enrichir leur vision du travail ;
- deuxièmement, de constituer un outil de mobilisation du personnel (restitution des informations, participation des travailleurs, etc.) ;
- troisièmement, en quoi la formation en santé au travail peut-elle nourrir les revendications syndicales ?
Public : Restreint, 40 personnes maximum.
 
Le 22 Octobre 2009 (à vos agendas), visite chez Microsoft à Bruxelles
Le contenu tournerait autour des thèmes suivants: leur nouvelle organisation du travail  axée sur le "work everywhere" et le "wireless",  mobilier "BeNe" , nouvelle implantation "Flex Desk", visiste bien sûr des lieux de travail,  Ergonomie du Hardware (claviers, souris, etc.) et un volet de leur réflexion de l'ergonomie des softwares.
Une invitation vous parviendra très bientôt par email avec toutes les modalités pratiques.
Prochaine réunion du bureau de la section Fr le vendredi 8 mai 2009 à Bruxelles

Nieuwe Conferenties- Nouvelles conférences 

Conferenties reeds aangekondigd Conférences déjà annoncées  

NES 2009, 22-24 june 2009, Denmark, Elsinore, The programme is ready, more information on www.nesconference.org

Studiedag 14 mei 2009, Onder de top van de ijsberg: de secundaire schade
Bij het afhandelen van menselijke schade liggen vanzelfsprekend de medische zorgen voorop, zodat het menselijk leed kan hersteld worden. Naast deze primaire schadelast is er natuurlijk ook de zorg voor het opvangen van de bijkomende vragen van slachtoffers. De vraag naar hulpmiddelen, aanpassingen, aansluitende ingrepen en dergelijke komt in alle vormen van schadebeheer voor en vormt voor alle betrokken personen (slachtoffers, dossierbeheerders, artsen, advocaten,…) een veel minder gemakkelijk te overzien probleem. 
Meer info: http://www.act-desiron.be/studiedag-2009.htm

Het ACT-Team, Huget Désiron, To Simons, Katrien Bruyninx, Evi Van Hofstraeten

Call for proposals Nationale dagen Arbeidsgeneeskunde, Betreft: herinnering oproep voor abstracts nationale dagen 2009
De Nationale Dagen worden dit jaar georganiseerd op 12 en 13 november in de zoo in Antwerpen. Het thema dit jaar is: Chemische, Fysische, Biologische en Psychische Oorzaken van Arbeidsgebonden Aandoeningen. Hoe kan je een abstract indienen? - via mail naar
info@bbvag.be; - in het Nederlands, Frans of Engels; - deadline: 1 maart 2009.
We kijken ernaar uit om je abstract te ontvangen! Het wetenschappelijk comité, Guy Vogt, Claude Mahau, Lode Godderis, Fiorella Brusco

Nouveaux séminaires SOBANE en 2009:
Plus d'info: http://www.sobane.be/liens_fr_sobane.html#agenda
Meer info: http://www.sobane.be/liens_nl_sobane.html#agenda

-Ateliers/workshop SOBANE - Déparis
    . en Fr: jeudi 12 mars 09 , mardi 26 mai 09 (COMPLET), jeudi 29 octobre 09
    Nouvelle date le lundi 15 juin au SPF à Bruxelles
    . in Nl: 31 maart, 14 mei, 27 oktober 2009
- SOBANE - Présentation de la nouvelle brochure SOBANE relatives aux aspects psychosociaux et pratique de la méthode d'Obervation:
    . en Fr: mardi 21 avril 09, jeudi 11 juin 09 (COMPLET),  jeudi 19 nov 09 (pratiquement COMPLET), 
    . in Nl: 11 juni (VOLZET)

8 au 10 juin, Paris - Séminaire Paris 1 "Risques psysociaux : quelle réalité, quels enjeux pour le travail ?"
Renseignements : Sylvette Mauro (01 44 07 87 94 -
sylvette.mauro@univ.paris1.fr - cepergo@univ.paris1.fr)

COLLOQUE INTERNATIONAL - TRAVAIL, IDENTITÉS, MÉTIER : QUELLES MÉTAMORPHOSES ? - 23-25 JUIN 2009 - PARIS
Plus d'informations :
http://www.ergonomie-self.org/media/media35449.pdf

CONGRES ANNUEL DE L'ASSOCIATION CANADIENNE D'ERGONOMIE - 15-17 SEPTEMBRE 2009 - QUÉBEC
Consulter l'appel à communications :
http://www.ergonomie-self.org/media/media35444.pdf

2010 AHFE International 3rd International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics (AHFE) Miami, Florida USA, 19-22 July 2010
Call for participation. More info:
www.AHFE2010.org

CONGRES SELF 2009 - APPEL A COMMUNICATIONS 
Les organisateurs du 44ème congrès de la SELF sur le thème « ergonomie et organisation du travail » qui aura lieu à Toulouse le 22, 23, 24 septembre 2009 ont le plaisir de vous informer que l'appel à communication est maintenant en ligne sur le site du congrès
http://www.self2009.org. 
Plus d'informations :
http://www.ergonomie-self.org/media/media34557.pdf

Journée pré-congrès SELF, 21 septembre 2009, Toulouse. Où en est l'ergonomie dans le monde du travail enseignant?, responsable de la journée: Nicole Delvolvé, Iufm Midi-Pyrénées

EPIQUE 2009, appel à communications, Cinquième Colloque de Psychologie Ergonomique, Nice, 28-30 septembre 2009 
Plus d'info sur: http://epique2009.sfpsy.org/

IOHA 2010 – Italy, 28th September – 2nd October: The 8th International Scientific Conference – International Hygiene Association will be in Rome, Italy from 28th September – 2nd October, 2010. More info: www.ioha2010.org

Call for Abstracts 2009 International Symposium on Adapted Physical Activity: The city of Gävle, Sweden, will host the 2009 International Symposium on Adapted Physical Activity (ISAPA) on the theme "APA for Health, Participation, Accessibility and Performance" from 23 to 27 June 2009.
More info: http://www.paralympic.org/release/Main_Sections_Menu/News/Current_Affairs/2008_10_27_a.html

GRANDE JOURNEE SSST, 7 mai 2009, Namur, Moulins de Beez, « Impacts du travail de nuit et des horaires atypiques »
Organisation : SSST en partenariat avec la Belgian Ergonomics Society (B.E.S.) et en collaboration avec la Belgian Association for the Study of Sleep (BASS)
Avec le soutien du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale
Inscription via le site
www.ssstr.be :Membres SSST ou BES : 35, Non-membres : 80€, À verser sur le compte 310-0229466-50….

ICEE 2009: The 2009 International Conference on Environmental Ergonomics will be from August 2 through August 7 in Boston, Massachusetts, USA.  The meeting will be held at the Westin Copley IEA 2009 , Pékin: Announcement:  www.iea2009.org.

4th conférence internationale sur les risques liés à l'exposition aux vibrations transmises au corps entier, 2 au 4 juin 2009, Montréal, Canada
Première annonce sur 
www.irsst.qc.ca/fr/accueil-vibrations-2009.html

Publicaties - Publications  

Report - Workplace exposure to vibration in Europe: an expert review , Author: European Agency for Safety and Health at Work , Publishing Date: 19.12.2008
One in three European workers is exposed to vibrations at work and for some sectors, such as construction at 63%, this figure is much higher. Although vibration is a long-standing and well-known risk, its importance has increased since the application of the vibration directive (2002/44/EC), which came into force on 6th July 2005. Enterprises, regulators and legislators face new challenges; measurement is complicated and risk assessment and reduction are not simple. This report brings together specialists from eight leading European institutes to produce an overview of the challenges facing the occupational safety and health community as regards management of occupational vibration risks. The situation in six Member States – Belgium, Germany, Spain, Finland, France and Poland – is examined, and research information is presented covering all Member States. 
More information: http://osha.europa.eu/en/publications/reports/8108322_vibration_exposure/view

Internetlinks - Liens internet 
International Ergonomics Association, IEA: http://www.iea.cc/
Letters from the IEA president: http://www.iea.cc/browse.php?contID=president_letter 
New Definitions on the IEA website: The IEA Executive Committee has been discussing an update to the definitions on the IEA website. Two new definitions have just been added.
An ergonomist is an individual whose knowledge and skills concern the analysis of human-system interaction and the design of the system in order to optimize human well-being and overall system performance.
An IEA-recognized Certified Ergonomist is a professional ergonomist whose practice and training have met the quality criteria set by an IEA-endorsed certifying body.
It is proposed to add further definitions relating to other ergonomists such as ergonomics educators. We welcome discussion from members on these definitions to enable the IEA Council to make informed decisions on future requirements.
 Meeting IEA with Pieter Rookmaaker, President of FEES.During the NVvE conference I met with Pieter Rookmaaker and also Jan Dul and Kamiel Vanwonterghem to discuss the activities of this important Network of Ergonomics Societies in Europe. Their extensive work in providing ergonomics input into the European political debates was discussed. FEES will be hosting an important conference in Brugge, Belgium on the 10; 10; 10 (10th October 2010). This conference will be linked to the European Parliament focus on Ageing and is targeted to engage politicians and Government staff to consider the ergonomics research outcomes in their deliberations. This is a significant initiative from FEES and I urge all Societies to support this conference.
Prof. David C Caple, President – International Ergonomics Association
 
The Applied Human Factors and Ergonomics International NEWS April 2009 - Number 13
The Applied Human Factors and Ergonomics International NEWS is also available on-line at:
http://www.aei2008.org/internationalnews.html
Subscribe / Unsubscribe to Applied Human Factors and Ergonomics International NEWS at: http://www.aei2008.org/internationalnews.html
AHFE International 2010 Website:http://www.ahfe2010.org/
HCI International Conference series website:http://www.hci-international.org
 

Une formation en ergonomie pour les contructeurs, en langue Allemande http://ergonomielernen.kan.de/
Een opleiding in de ergonomie voor constructeurs, in het duits:
http://ergonomielernen.kan.de/

 

Divers / Varia

Voor BES / Pour la BES
Johan Lowette, email: johan.lowette@colruyt.be
Alain Piette, email: president@besweb.be
Website / Site BES:
http://www.besweb.be