Nieuws Items

08
aug

PreNNE 23/09: Ergonomie in de zorg

De BES (Belgian Ergonomics Society) vaardigt naar goede gewoonte twee sprekers af op de PreNNE. Dit is een netwerkevent van PreBes, de vereniging voor iedereen die bezig is met welzijn. Het centrale topic rond de sessies ergonomie is de zorgsector. 

08
aug

IEA conges 2015: oproep voor abstracts

IEA congres 2015
Event IEA congres 2015 is aangemaakt.
Mellbourne

07
aug

Colloquium ergonomie: 06/11

Op 06 november vindt er een studiedag rond ergonomie plaats, gericht op niet-ergonomen. Ergonomie is een disicpline die de relatie tussen de mens en zijn omgeving tracht te optimaliseren. Het toepassen van ergonomische principes is onmisbaar bij het tot stand komen van een doeltreffend welzijnsbeleid.

14
jun

Consortium welzijnsverenigingen

Op nationaal niveau maakt BES deel uit van CoBePrev, een consortium van beroepsverenigingen voor preventieadviseurs. Met dit overlegplatform wil men de onderlinge samenwerking tussen de verschillende disciplines verbeteren om tot betere advisering en preventie te komen.