Nieuws Items

13
feb

Nationale studiedag: Het Nieuwe Werken 02/04

Op 2 april vindt de Nationale Studiedag plaats te Brussel (FOD WASO). In de voormiddag zal het Nieuwe Werken vanuit verschillende invalshoeken benaderd worden: architectuur, HRM, ICT en technostress. Een nieuwe bedrijfscultuur vraagt een samenspel van al deze domeinen, waar ergonomie steeds een belangrijke rol in kan spelen.

30
dec

Human Factors NL: persbericht

In Nederland is de nieuwe overkoepelende ergonomievereniging van start gegaan: Human Factors NL. Er is bewust gekozen voor de term Human Factors met als doel de bredere betekenis van ergonomie terug in de verf te zetten. Meer uitleg staat te lezen in hun persbericht hieronder.

30
dec

Lidgelden 2015

Begin januari 2015 zullen de huidige BES leden een brief/factuur ontvangen om hun lidgeld voor het komende jaar te betalen. Voor studenten blijft het lidmaatschap kosteloos. Er zijn twee categorieën van bijdragen:

- 50 euro: aangesloten en effectieve leden van de BES
- 150 euro: lidmaatschap BES en bijdrage Europees Ergonoom