Nieuws Items

15
nov

Enquête audiologie

Vanuit de Arteveldehogeschool afstudeerrichting ‘Bachelor in de audiologie’ loopt in 2014 een anoniem onderzoek naar het aanpakken van de voorschriften inzake geluidsmetingen en gehooronderzoek.

07
aug

Colloquium ergonomie: 06/11

Op 06 november vindt er een studiedag rond ergonomie plaats, gericht op niet-ergonomen. Ergonomie is een disicpline die de relatie tussen de mens en zijn omgeving tracht te optimaliseren. Het toepassen van ergonomische principes is onmisbaar bij het tot stand komen van een doeltreffend welzijnsbeleid.

10
aug

Seminarie veiligheidsschoenen - 9/10

In dit seminarie zal dieper worden ingegaan op de laatste onderzoeken waarin de relatie tussen een correcte biomechanische afwikkeling van de schoen en de verschillende voetproblemen nader met elkaar worden vergeleken. Bata Industrials Europe heeft hiervoor een biomechanisch expert, de Heer Terje Haugaa, ingeschakeld (Engelstalige uiteenzetting).

30
apr

Obese patiënten in de zorgsector (6 of 7 juni)

Het verplaatsen van mensen in de zorgsector is een rugbelastende activiteit. Obese patiënten maken dit werken alleen nog maar zwaarder. Het manutentieteam van UZ Gent organiseert daarom in samenwerking met het trainingsbureau Zwaartepunt op 6 of 7 juni een studiedag rond het begeleiden en verplaatsen van obese patiënten.