De:                                   "PIETTE Alain" </o=Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid/ou=ETA/cn=Users/cn=PIETTEA> de la part de PIETTE Alain

Envoyé:                           lundi 3 octobre 2011 08:38

Objet:                              BES flashSeptembre - September 2011

 

BES flash Septembre/ September 2011   
Alle BES flash op onze website: http://www.besweb.be/nl/besflash

Tous les BES flash sur notre site: http://www.besweb.be/fr/besflash

BES national

Volgende BES Raad van Bestuur vergadering op 13 décembre 2011
Prochaine réunion du conseil d'adminstration BES 13 december 2011

AGENDA
BES nationale studiedag op dinsdag 27 maart 2011.
Het thema van de studiedag is de wijze waarop ergonomen werken aan het ontwerpen en herontwerpen van werkposten.
Het is belangrijk om te kunnen aantonen dat deze ergonomische interventies bijdragen tot het voorkomen van arbeidsgebonden risico's.

Journée nationale BES fixée au mardi 27 mars 2011.
Le thème de la journée sera consacré à montrer ce que font les ergonomes en terme de conception et de correction des situations de travail.
Il est important de montrer ce que l’ergonomie peut apporter dans la prévention des risques en général.

13 december 2011 (VOLLEDIG) Rondetafels georganiseerd door AD Humanisering van de Arbeid van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg over de plaats die ergonomie inneemt in België en over het beroep van ergonoom

13 décembre 2011 COMPLET: Table ronde organisée par le SPF Emploi, Travail et Concertation sociale sur la place de l'ergonomie en Belgique et au métier de l'ergonome

Commissie BREE (European Ergonomist,  http://www.besweb.be/nl/eurerg)
Contacteren kan via: bree@besweb.be


Commission BREE
(Ergonomes européens, http://www.besweb.be/fr/eurerg)
Pour contacter la commission bree:
bree@besweb.be

Activiteiten en nieuws van de Nederlandstalige vleugel van de BES:

Zie ook onze website voor informatie over deze activiteiten

Bedrijfsbezoek Maand van de Ergonomie 20/10 te Brussel
Ter gelegenheid van de maand van de ergonomie wordt een bedrijfsbezoek gekoppeld aan een studiedag. Het thema dit jaar zal gaan rond beeldschermwerk. Gastheer is BNP Paribas Fortis om de inrichting van bankgebouwen te tonen. Dit geeft de aanzet tot een interactie discussie over de kantoorinrichting van de toekomst. Daarna wordt de studiedag verder gezet aan de HUB (Hogeschool Universiteit Brussel).
Inschrijven kan tot 7/10 bij luc.a.devriendt@bnpparibasfortis.com

Workshop“Ontwerpen voor de industrie” 7/12 te Puurs
Doelstelling van deze workshop is samen na te denken hoe we duidelijke richtlijnen kunnen meegeven aan ingenieurs die werkposten ontwerpen. Hoe kunnen we met een beperkte tool de ergonomie in het ontwerp borgen.Inschrijven bij mark.hautekiet@provikmo.be

Seminarie "Preventie van fysieke overbelasting" 17/10 te Lanaken
Dit driedaags seminarie wordt georgansieerd door het nationaal opleidingscentrum van de FOD. De preventie van fysieke overbelasting staat centraal. Daarom wordt gestart met een beleidsmatige aanpak van ergonomie binnen Ford Genk. De rol die ergonomie kan spelen binnen de verschillende fasen van ontwerp tot evaluatie van een werkpost wordt toegelicht.
Daarna worden de verschillende ergonomische risico's toegelicht: de relevante wetgeving of normen, de methodes om een risicoanalyse uit te voeren en tot slot de mogelijke preventiemaatregelen. Om de praktische invalshoek te verzekeren worden ook oefeningen voorzien.
Na het overlopen van alle risico's wordt de derde dag terug globaal aangepakt met enkele praktijkvoorbeelden. Colruyt laat bijvoorbeeld zien hoe ze ergonomie aanpakken in al zijn facetten. Een filosofische noot over de zin en onzin van ergonomische interventies zal het seminarie afsluiten.

Studiedag overlegplatform in de zorgsector 10/11 te Gent
Deze studiedag opent met de rond de kosten en baten van ergonomische interventies in de zorg en het effect van preventiemaatregelen op arbeidsongevallen. Een reeks praktische toepassing worden ingeleid met een studie naar de fysieke belasting bij het gebruik van glijzeilen.  Op het einde van de voormiddag wordt samen bekeken hoe aan het platform concreet vorm kan gegeven worden.In de namiddag staan workshops op het programma met als thema's: beleid, ergonomie en manutentie. Wat ergonomie betreft wordt bijvoorbeeld samen nagedacht over de kamerinrichting of de macht van een lastenboek bij het ontwerp. 

Verslag workshop "Trekken van lasten" 8/9 te Antwerpen
Het opleidingscentrum voor havenarbeiders, OCHA, vormde het decor voor deze geslaagde workshop van de BES. Dirk Vermeulen gaf een korte inleiding over de haven, waarna Stephan Tomlow een interessante discussie op gang bracht.
De centrale case van de namiddag was het trekken met transpalletten. Om de fysieke belasting in kaart te brengen werd vertrokken van het model van Hoosemans. Dit begint met het invullen van de KIM tool, specifiek voor trekken en duwen. Een transpallet beladen met 500-600 kg 150 keer per dag voorttrekken over een afstand van 5m betekende een verhoogd risico op overbelasting. Nochtans waren de werkomstandigheden goed, zodat de trek- en duwcalculator van Hoosemans gebruikt kon worden om het risico nauwkeuriger te bestuderen. Daaruit bleek dat de handen en schouders wel overbelast werden, maar niet de rug.
Onder het motto meten is weten, werden de trekkrachten in groepjes gemeten met een dynamometer. Ook hier bleek het risico op overbelasting aanvaardbaar. De snelheid waarmee de kracht wordt opgebouwd bleek echter een doorslaggevende factor. Heel traag starten tot de transpallet in beweging komt, blijkt een betrouwbare manier om soorten transpalletten te vergelijken. Toch heeft deze snelheid weinig met de realiteit te maken en bemoeilijkt de interpretatie van de gemeten waarden. Om de “gewone snelheid” te definiëren werd daarom uitgegaan van de ISO omschrijving “kracht opbouwen in 2 à 3 seconden”. Wanneer met deze richtlijn verschillende beoordelaars vergeleken werden, bleek de spreiding groter, maar de trend was wel consistent. Een andere optie is de operatoren zelf te laten meten zoals ze het werk uivoeren. Het gevaar bestaat er dan echter in dat men meer de werkmethode evalueert in plaats van het werk.
De KIM tool blijkt een strenge methode, maar heeft als voordeel dat ze duidelijk en eenvoudig communiceert, met een aanzet naar oplossingen toe. Als eindevaluatie is de KIM tool niet het ideale middel, maar het kan wel de aanzet geven tot verder onderzoek zoals in het model Hoozemans wordt voorgesteld. Meten met dynamometers is een goede optie, maar geen exacte wetenschap.

Belgisch slaaponderzoek in "Ergonomics"
Wetenschappelijke publicaties in internationale ergonomietijdschriften... het gebeurt niet elke dag met onderzoek van eigen bodem. De universiteiten van Leuven, Antwerpen en Brussel werkten samen in een groot slaaponderzoek, waarvan ergonomie ook een onderdeel is. In deze studie werd het effect van een goede houding van de rug tijdens het slapen op de slaapkwaliteit nagegaan. Met de comfortzones werden daarvoor twee situaties vergeleken: een optimale en een slechte ondersteuning van de slaper. Optimaal betekent dat de zones individueel zijn afgestemd op de lichaamsbouw van de slaper. Als slechte ondersteuning werd een hangmateffect gecreëerd door de schouderzone hard en de bekken/lage rugzone zacht te maken.
De comfortzones bleken een duidelijk effect te hebben op de positie van de rug in zijlig. Wie daarenboven met een rechte rug slaapt, die sliep ook beter. De slaapkwaliteit (objectief en subjectief) was beter. Voor de slapers die vooral op hun rug sliepen was er geen verschil tussen de twee onderzochte situaties.

PreNNE

PreNNE op 1/12 Gent expo
    * 
Veiligheidsschoenen – Griet De Preter
    * Gezondheidspromotie – Jan Seghers

  Andere studiedagen
- FOD WASO – Preventie van fysieke overbelasting – 17, 18 en 19 oktober (Lanaken)
- Overlegplatformzorgsector – 10 november (Gent)

Activité et nouvelles de la section francophone de la BES:

Avec la DG Humanisation du travail du SPF Emploi, la section francophone organisera une journée de sensibilisation à l'ergonomie le jeudi 8 décembre.
Plus d'info très prochainement.

 

La prochaine réunion du bureau francophone est fixée au:
- mardi 8 novembre 15h

 

La section francophone de la BES sera présente via un stand au colloque annuel de l’ARCoP dont le thème sera «  La gestion de la prévention multidisciplinaire : le recours  aux expertises ? », Ecole Polytechnique de la Province de Liège, Rue Collard Trouillet, 48, 4100 Seraing, le 21 novembre 2011

 

Activités prévues en 2011 en cours d'organisation:
- Visite du laboratoire LUCID à Liège: Nathalie Cock
Visite du bureau francophone fixée au 21 octobre. Une seconde visite (prix 41€) sera ensuite décidée avec invitation envoyée à tous les membres de la BES.

- Visite de l’entreprise Eurocontrôle : Francis Cornillie
- Visite de l’école supérieure à Charleroi IESCA (labo et cours de kiné et d'ergonomie): Nicolas Draye

Les invitations à ces activités vous seront envoyées en temps utile par email

 

Nieuwe Conferenties- Nouvelles conférences

 

Fit for Work Annual Summit – 19 October 2011, Brussels, “Change with Us: Practical steps and solutions towards making MSDs a health and work priority at the EU and national levels”, More information to www.fitforworkeurope.eu

 

Slotcolloquium campagne 2010-2011, 24 oktober 2011 – 9u tot 12u30

Balans van twee jaar pan-Europese campagne (‘veilige onderhoudswerken’) en vooruitblik naar wat de toekomst brengt

Zaal Storck van FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, Ernest Blerotstraat 1, 1070 Brussel

Meer info over de campagne van EU-OSHA vindt u in de brochure in bijlage of op:

http://osha.europa.eu/nl/campaigns/hw2010

 

Colloque de clôture – Campagne 2010-2011, le 24 octobre 2011 – de 9h à12h30

Bilan de la campagne paneuropéenne 2010-2011 (« La maintenance sûre») et regard sur l’avenir

Salle STORCK du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale - Rue Ernest Blerot 1, à 1070Bruxelles

Pour plus d’information sur la campagne de EU-OSHA, consultez, http://osha.europa.eu/fr/campaigns/hw2010

 

Colloque annuel de l’ARCoP, «  La gestion de la prévention multidisciplinaire : le recours  aux expertises ? », Ecole Polytechnique de la Province de Liège, Rue Collard Trouillet, 48, 4100 Seraing, le 21 novembre 2011

 

Clermont-Ferrand, 5-8 juin 2012,  les 32èmes Journées Nationales de Médecine et Santé au Travail.
Appel à communications pour le prochain congrès national de médecine du travail, ouvert jusqu'au 9 janvier 2012 18h
http://www.medecine-sante-travail.com/le-congres/appel-a-communications/

 

 

Conferenties reeds aangekondigd - Conférences déjà annoncées  

INRS: Strasbourg 25 et 26 octobre 2011 « Forum santé et sécurité au travail dans les TPE : La parole aux entreprises »
Pour en savoir plus, pour vous inscrire :

http://www.cram-alsace-moselle.fr/Prevent/actua/index.html

 26 and 27 October in London: www.wep2011.org.uk
Dear IEA Affiliate
The Institute of Ergonomics & Human Factors is holding a new exhibition and conference called Workplace Ergonomics & Productivity 2011.
This is the new 'must visit' event for professionals involved in workplace ergonomics, occupational health, HR, facilities management, and health & safety.
Kia Horrocks Conference & Membership Administrator| Institute of Ergonomics & Human Factors
01509 234904 | k.horrocks@ergonomics.org.uk |
http://www.ergonomics.org.uk

Nouveaux séminaires SOBANE en 2011
Nieuwe workshop SOBANE in 2011
SOBANE -Déparis
    . en Fr: 22 novembre 2011
    SOBANE - Psychosocial 
    . en Fr: 29 novembre 2011
    . in Nl: 11oktober 2011
Plus d'info: Sophie Pistello, tél.:02 233 42 43 e-mail:sophie.pistello@emploi.belgique.be
Meer info: Nadia Corryn, tel:02/233 45 60 e-mail:nadia.corryn@werk.belgie.be

ErgoMach: Integrating Ergonomics in Machinery Design, 20 October 2011, Dusseldorf, Germany
Ergonomics and construction, ordering and using of Machinery
More information:
http://www.ergomach.eu/

IEA2012, Récife, Brazil, 12-16 February 2012
The homepage address is www.iea2012.org. The congress is organized on behalf of the International Ergonomics Association by the Congress Organizing Committee in collaboration with the Brazilian Ergonomics Association (ABERGO) and the Union of Latin-American Ergonomics Society (ULAERGO). The IEA is the world's forum for ergonomics, representing about 20,000 members from 50 different countries.

 4th International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics and its affiliated conferences will be held at the Hilton Hotel San Francisco, California, on 21-25 July 2012:
Additional information can be found on our website:
www.ahfe2012.org
Waldemar Karwowski, Conference Program Chair

INRS Occupational Health Research Conference 2012: Health risks associated with mixed exposures
Organised by the Institut national de recherche et de sécurité (INRS) in association with the Partnership for European Research in Occupational Safety and Health (PEROSH)
2-4 Avril 2012, Palais des Congrès, 17/19 rue du Grand Rabbin Haguenauer, 54000 Nancy, France

Publicaties - Publications 

Int Arch Occup Environ Health, May 2011

Neck and shoulder complaints in computer workers and associated easy to assess occupational factors—a large-scale cross-sectional multivariate study,
Philippe Kiss • Marc De Meester • André Kruse, Brigitte Chavée, Lutgart Braeckman

 

Submissions Welcome for New Journal
IIE Transactions on Occupational Ergonomics & Human Factors (OEHF), a new journal publishing in 2012, is devoted to compiling and disseminating knowledge on occupational ergonomics and human factors theory, technology, application, and practice, across diverse areas and using a variety of approaches. The journal has a primary and fundamental emphasis on people at work. Papers will cover a wide range of topics including, but not limited to the major domains of physical, cognitive, and organizational ergonomics and human factors.

Multidisciplinary investigations are particularly encouraged, and the journal welcomes a variety of submissions, including those that are analytical, experimental, applications, or viewpoints. Submissions from practitioners are also strongly encouraged (e.g., case reports, emerging issues, applications, and letters to the editor).OEHF is committed to enhancing communication and information transfer between researchers and practitioners in the occupational ergonomics and human factors discipline.

Manuscripts are reviewed and accepted based on the importance of the topic, originality, methodological relevance and rigor, clarity and conciseness of presentation, and interest to the readership. A streamlined peer-review system is used that allows for rapid and fair review and publication decisions.

Easily submit an article to http://mc.manuscriptcentral.com/oehf.

To subscribe or read the complete instructions for authors, visit the journal website: www.tandfonline.com/uehf

Managing Editor: Maury A. Nussbaum, Industrial & Systems Engineering, Virginia Tech

OEHF is an official journal of the Institute of Industrial Engineers. IIE is the world's largest

professional society dedicated solely to the support of the industrial engineering profession and

individuals involved with improving quality and productivity.

Interested in a FREE copy of issue 1 or need further information? Please email: Julie Sikora, Marketing Manager. Julie Sikora

 

Internetlinks - Liens internet 
International Ergonomics Association, IEA: http://www.iea.cc/
Letters from the IEA president: http://www.iea.cc/browse.php?contID=president_letter  

L’Institut National de Recherche et de Sécurité (INRS) lance MECAPREV, une application web interactive et gratuite qui s'adresse aux ingénieurs et techniciens de bureaux d'études qui conçoivent ou modifient des équipements de travail. Elle a pour objectif d’apporter une aide dans le choix des mesures techniques de prévention des risques engendrés par les équipements de travail et auxquels sont exposés les utilisateurs : opérateurs, techniciens de maintenance, régleurs, installateurs... 

Plus d’info : https://machines-sures.inrs.fr/mecaprev/

 

Divers / Varia

 

Voor BES / Pour la BES
Johan Lowette, email: johan.lowette@colruyt.be
Alain Piette, email: president@besweb.be

Website / Site BES:
http://www.besweb.be